Hitachi Capital Mobility Hungary

Management alapvető szabályai

Küldetés

Tevékenységünket a globális természetes környezetre gondolva végezzük, aminek célja a szociális értékeket létrehozó Cég elérése, amely új értékeket nyújt a társadalom fejlődéséhez és jobb életet biztosít mindenki számára.

Szabályok

Hitachi Capital népszerűsíti a lejjebb leírt Szabályokat, törekedve a „gazdagabb társadalom létrehozásának segítésére, a társadalom és az Ügyfelek által elvárt értékek létrehozásán keresztül”.

 1. Kiegyensúlyozott növekedés
  Első helyre helyezve a megbízhatóságot, képesek leszünk elérni a kiegyensúlyozott növekedést, a magas minőségű vezetéssel támogatva.
 2. Emberi méltóság tisztelete
  Kölcsönös tiszteletben tartáson keresztül tökéletesíteni fogjuk önmagunkat, mint fegyelmezett egyének, egyben támogatva a cég értékeinek növekedésében.
 3. A cég erkölcsi szabályainak bevezetése
  Saját kezdeményezésként az erkölcsi törvények és szabályok szerint fogunk cselekedni, hozzájárulva a teljes értékű társadalom kialakításához.
 4. Jövőre orientálva
  Kihívás, hogy létrehozni új értéket nem a múltban használt módszerekhez ragaszkodva, de alkalmazkodva a jövőbeli változásokhoz.
 5. Ügyfélre történő orientáció
  Igyekezni kell, hogy olyan céggé váljunk, amelyre szükségük van az azoknak az Ügyfeleknek, akik célja az igények kielégítése és az Ügyfeleik szemszögéből tervezik tevékenységeiket.
 6. Itt és most:„tényleges helyszín, reális helyzet, konkrét esetek”
  A kommunikáció az Ügyfelekkel valós időben történik. Az Ügyfelek képezik prioritásunkat, ezért a valós helyzetet értékelve cselekszünk, a konkrét esetre összpontosítva.
 7. „Alapok” és „Etika”
  Fogadd el az alapokat. Hogy megfelelően elvégezzük a mindennapi feladatokat és biztosítsuk a megfelelő magatartást minden helyzetben, vissza kell térnünk az alapokhoz.
 8. Minőség mindenek előtt
  A minőséget mindig első helyre helyezzük, folytatjuk az erőfeszítést a minőség javításának érdekében, hogy olyan céggé váljunk, amelyet az Ügyfelek tisztelnek és bíznak benne.
 9. Sokféleség
  Az ötletek és munkamódszerek sokféleségének megértése, illetve új értékek létrehozása, aminek célja a vállalkozás dinamikus kultúrájának létrehozása.
 10. Egyéni felelősség
  Saját feladatok és kötelezettségek önálló teljesítése, nem alapozva másokra és tökéletesítve a saját tehetségeket és képességeket.
 11. „Harmónia”
  Mások véleményének tiszteletben tartási vágya és beszélgetések folytatása kimerítő és őszinte módon, egyben igazságosan és elfogulatlanul, a következmények levonása után készség az együttműködésre, a közös cél elérése céljából.
 12. „Őszinteség”
  Nyílt és őszinte magatartás, mesterséges korlátok nélkül magam és a többiek között.„Őszinteség” a lélek állapota, amely inspirálja a bizalmat, amelyikkel megajándékozott a társadalom.
 13. „Úttörő megközelítés”
  Nyílt és őszinte hozzáállás, anélkül, hogy mesterséges korlátokat teremtene önmaga és mások között. A "őszinteség" olyan lelkiállapot, amely ösztönzi a bizalmat, amellyel társadalmunk megajándékozott minket.